چتروم دانلود فیلم جدید|دانلود فیلم |

دانلود فیلم جدید|دانلود فیلم

دانلود فیلم جدید|دانلود فیلم |

پنکه مینی فن با پنج پره جدا شدنی و قابل حمل آسان

این پنکه یا فن جالب به راحتی خم شده و پره هایش نیز جدا می شود و به راحتی قابل حمل است

شما می توانید به راحتی آن را با خود به محل کار و یا مسافرت برده و آن را باز کرده
و روی میز بگذارید و پره هایش را نیز روی مکان های تعبیه شده دورش قرار دهید و دکمه
آن را بزنید

کارکرد با برق شهری

دارای کلید خاموش و روشن

پره های جدا شدنی

قابلیت خم شدن و کم حجم شدن پنکه

دارای سیم نسبتا بلند برای کارکرد آسان تر

دارای پنج پره

قابلیت حمل آسان و قرار دادن در هر مکان

برای مشاهده جزییات بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید

پنکه مینی فن با پنج پره جدا شدنی و قابل حمل آسان

این پنکه یا فن جالب به راحتی خم شده و پره هایش نیز جدا می شود و به راحتی قابل حمل است

شما می توانید به راحتی آن را با خود به محل کار و یا مسافرت برده و آن را باز کرده
و روی میز بگذارید و پره هایش را نیز روی مکان های تعبیه شده دورش قرار دهید و دکمه
آن را بزنید

کارکرد با برق شهری

دارای کلید خاموش و روشن

پره های جدا شدنی

قابلیت خم شدن و کم حجم شدن پنکه

دارای سیم نسبتا بلند برای کارکرد آسان تر

دارای پنج پره

قابلیت حمل آسان و قرار دادن در هر مکان

برای مشاهده جزییات بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید

پنکه مینی فن با پنج پره جدا شدنی و قابل حمل آسان

این پنکه یا فن جالب به راحتی خم شده و پره هایش نیز جدا می شود و به راحتی قابل حمل است

شما می توانید به راحتی آن را با خود به محل کار و یا مسافرت برده و آن را باز کرده
و روی میز بگذارید و پره هایش را نیز روی مکان های تعبیه شده دورش قرار دهید و دکمه
آن را بزنید

کارکرد با برق شهری

دارای کلید خاموش و روشن

پره های جدا شدنی

قابلیت خم شدن و کم حجم شدن پنکه

دارای سیم نسبتا بلند برای کارکرد آسان تر

دارای پنج پره

قابلیت حمل آسان و قرار دادن در هر مکان

برای مشاهده جزییات بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید

پنکه مینی فن با پنج پره جدا شدنی و قابل حمل آسان

این پنکه یا فن جالب به راحتی خم شده و پره هایش نیز جدا می شود و به راحتی قابل حمل است

شما می توانید به راحتی آن را با خود به محل کار و یا مسافرت برده و آن را باز کرده
و روی میز بگذارید و پره هایش را نیز روی مکان های تعبیه شده دورش قرار دهید و دکمه
آن را بزنید

کارکرد با برق شهری

دارای کلید خاموش و روشن

پره های جدا شدنی

قابلیت خم شدن و کم حجم شدن پنکه

دارای سیم نسبتا بلند برای کارکرد آسان تر

دارای پنج پره

قابلیت حمل آسان و قرار دادن در هر مکان

برای مشاهده جزییات بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید

پنکه مینی فن با پنج پره جدا شدنی و قابل حمل آسان

این پنکه یا فن جالب به راحتی خم شده و پره هایش نیز جدا می شود و به راحتی قابل حمل است

شما می توانید به راحتی آن را با خود به محل کار و یا مسافرت برده و آن را باز کرده
و روی میز بگذارید و پره هایش را نیز روی مکان های تعبیه شده دورش قرار دهید و دکمه
آن را بزنید

کارکرد با برق شهری

دارای کلید خاموش و روشن

پره های جدا شدنی

قابلیت خم شدن و کم حجم شدن پنکه

دارای سیم نسبتا بلند برای کارکرد آسان تر

دارای پنج پره

قابلیت حمل آسان و قرار دادن در هر مکان

برای مشاهده جزییات بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید

پنکه مینی فن با پنج پره جدا شدنی و قابل حمل آسان

این پنکه یا فن جالب به راحتی خم شده و پره هایش نیز جدا می شود و به راحتی قابل حمل است

شما می توانید به راحتی آن را با خود به محل کار و یا مسافرت برده و آن را باز کرده
و روی میز بگذارید و پره هایش را نیز روی مکان های تعبیه شده دورش قرار دهید و دکمه
آن را بزنید

کارکرد با برق شهری

دارای کلید خاموش و روشن

پره های جدا شدنی

قابلیت خم شدن و کم حجم شدن پنکه

دارای سیم نسبتا بلند برای کارکرد آسان تر

دارای پنج پره

قابلیت حمل آسان و قرار دادن در هر مکان

برای مشاهده جزییات بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید

صفحه 1 از 1,14612345...102030...قبلی »